Суботня інформація

COVID-19 увійшов до 5 хвороб, від яких найчастіше вмирають на Житомирщині

Упродовж січня 2021 року в Житомирській області померло 1919 осіб. Інформацію про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2021 року 23 березня оприлюднило Головне управління статистики у Житомирській області.

Так, за даними статистиків, п’ятьма найпоширенішими причинами смертності в області у січні стали:

  • хвороби системи кровообігу – 1372;
  • новоутворення – 162;
  • зовнішні причини смерті (ДТП, утоплення, отруєння, суїциди тощо) – 86;
  • COVID-19 – 83 (вірус ідентифікований – 81; вірус не ідентифікований – 2);
  • хвороби органів травлення – 74;

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2021 року

Хвороби Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 1919
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 10
з них
туберкульоз A15–A19 7
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) B20–B24 2
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 162
з них злоякісні C00–C97 160
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 4
з них цукровий діабет E10–E14 3
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 5
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10 5
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 16
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 1372
з них
ішемічна хвороба серця I20–I25 786
алкогольна кардіоміопатія I42.6 40
цереброваскулярні хвороби I60–I69 129
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 35
з них грип і пневмонія J10–J18 26
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 74
з них алкогольна хвороба печінки K70 10
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 2
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини M00–M99
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 8
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 3
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 2
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 57
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 86
з них
транспортні нещасні випадки V01–V99 20
випадкове утоплення та занурення у воду W65–W74 5
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я X00–X09 12
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) X40–X44, X46–X49 2
випадкове отруєння та дія алкоголю X45 6
навмисне самоушкодження X60–X84 17
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження X85–Х99, Y00–Y09 2
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00-U85 83
COVID-19, вірус ідентифікований U07.1 81
COVID-19, вірус неідентифікований U07.2 2

Зауважимо, що п’ятірка найпоширеніших причин смерті в Житомирській області змінилася – серед них з’явився COVID-19. Так, скажімо, у вересні 2020 року п’ятірка причин була такою: хвороби системи кровообігу – 1088; новоутворення –180; зовнішні причини смерті (ДТП, утоплення, отруєння, суїциди тощо) –88; хвороби органів травлення – 63; симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках – 45.

Схожі матеріали