Суботній лікар

Як безплатно полікуватися у стаціонарі?

Щоб безкоштовно отримати медич­ну допомогу у стаціонарі, пацієнт має звернутися з направленням лікаря до медустанови, в якій він захоче пройти курс лікування. При цьому важливо враховувати, що в медзакладі має бути укладений договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на надання потрібних послуг. Якщо,дого­вору з НСЗУ немає, то отримати в такій медустанові безкоштовне лікування неможливо.

Що входить до безкоштовного пакету послуг з надання медичної допомоги у стаціонарі?

1. Інструментальні та лабораторні до­слідження, включаючи патоморфо- логічні.

2. Надання медичної допомоги, спрямованої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і про­явів захворювання або іншого пору­шення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я па­цієнтів.

З. Забезпечення знеболювання і ме­дикаментозної терапії.

4. Проведення хірургічних опера­цій із забезпеченням анестезії та післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболювання і подальша медикамен­тозна терапія.

5. Цілодобовий лікарський і медсе- стринський догляд.

6. Медична реабілітація в гострому періоді.

7. Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських за­собів і витратні матеріали.

8. Харчування у стаціонарних умовах.

Крім того, пацієнту надаються без­коштовно ліки, які заклад отримує через централізовані державні заку­півлі.

Схожі матеріали

Популярні новини