Україна

До уваги платників податків!

21 червня 2021 року набрав чинності Закон України від 15 червня 2021 року №1539-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детинізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) нею за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

«Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків»

Декларація подається до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, безпосередньо платниками в електронній формі засобами Електронного кабінету.

У вказаній декларації не потрібно вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Серед активів зазначаються валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, в т.ч. об’єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних осіб, які знаходяться в Україні чи за кордоном.

«Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Із задекларованих активів громадянин має сплатити збір, зокрема 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні ( як альтернативу платник податків може обрати ставку 6% із сплатою податкового зобов’язання  трьома рівними частинами щорічно); 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах , а також з інших активів, що знаходяться за кордоном (як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 % із сплатою податкового зобов’язання  трьома рівними частинами щорічно); 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.( як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 % із сплатою податкового зобов’язання  трьома рівними частинами щорічно).

Довідки з даного питання можна отримати за телефоном 0412 (418-537) або за адресою – м. Житомир, майдан Перемоги,2 Центр обслуговування платників Житомирської державної податкової інспекції.

Схожі матеріали